Ανατολής 9-15, Νέα Ιωνία. Τηλ: 210-2797653

Θεραπεία Συμπεριφοράς

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς αποτελεί το είδος ψυχοθεραπείας το οποίο ενδείκνυται για τη θεραπεία των Διαταραχών Άγχους (Πανικό – Αγοραφοβία, Κοινωνική Φοβία, Ειδικές Φοβίες, Ιδεοψυχαναγκασμούς, Άγχος μετά από τραυματικό γεγονός, Γενικευμένο άγχος, Υποχονδρίαση, Δυσμορφοφοβία).

Πρωταγωνιστής στη θεραπευτική διαδικασία είναι ο θεραπευόμενος ο οποίος εμπλέκεται ενεργά στη θεραπεία του.

Με τη βοήθεια του θεραπευτή, ενημερώνεται για την φύση και την ιδιαιτερότητα του προβλήματός του και για τον θεραπευτικό σχεδιασμό ο οποίος ακολουθεί συγκεκριμένη δομή και σαφές πλαίσιο.

Ο θεραπευόμενος εκπαιδεύεται σε συγκεκριμένους τρόπους αντιμετώπισης του παθολογικού άγχους και μαθαίνει πώς να πραγματοποιεί τους προσωπικούς θεραπευτικούς του στόχους.

Στα οφέλη της Θεραπείας Συμπεριφοράς περιλαμβάνονται:

  • η σημαντική μείωση ή/και εξάλειψη των παθολογικών συμπτωμάτων
  • η μείωση του παθολογικού άγχους
  • η ύφεση της δυσφορίας
  • η αύξηση της αίσθησης αυτό-αποτελεσματικότητας
  • η βελτίωση της αυτοπεποίθησης
  • η ενίσχυση της αίσθησης απόκτησης ελέγχου
  • η βελτίωση του τρόπου σκέψης και αντιμετώπισης των δυσκολιών
  • η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής
  • η σύντομη διάρκεια της θεραπείας
  • η διατήρηση των θεραπευτικών κερδών μέσα στο χρόνο

Η Θεραπεία Συμπεριφοράς μπορεί, επίσης, να εφαρμοστεί με αποτελεσματικότητα και στις Διαταραχές της Διάθεσης, Διαταραχές Ελέγχου των Παρορμήσεων, Διαταραχές Προσαρμογής και Σεξουαλικές Δυσλειτουργίες. Παράλληλα, χρησιμοποιείται ενισχυτικά στις Διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες και στις Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.

 

© Copyright 2017 - Βασιλική Κ. Μαργέτη

built by LeadGen Media