Ανατολής 9-15, Νέα Ιωνία. Τηλ: 210-2797653

Χαλάρωση

Το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Χαλάρωσης (Θ.Π.Χ.) περιλαμβάνει:

  • Εκμάθηση της Διαφραγματικής Αναπνοής, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σωματικών συμπτωμάτων άγχους
  • Εκμάθηση της Προοδευτικής Νευρο-μυϊκής Χαλάρωσης, η οποία είναι βασισμένη στην τεχνική Jacobson

Χρησιμότητα του Θ.Π.Χ.

Οι παραπάνω ασκήσεις και τεχνικές είναι σημαντικές θεραπευτικές αγωγές που βοηθούν στη μείωση των επιπέδων άγχους, στρες ή θυμού αλλά και από τις βασικές στρατηγικές βελτίωσης μιας αγχώδους συμπεριφοράς.

Στόχος του Θ.Π.Χ.

Στόχος των μεθόδων αυτών είναι η μείωση της έντασης των μυών του σώματος και της αρτηριακής πίεσης και η επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού προκειμένου να επιτευχθεί μια κατάσταση ηρεμίας του σώματος.

Τρόποι εφαρμογής του Θ.Π.Χ.

Οι Ασκήσεις Χαλάρωσης όπως και η εκμάθηση της Διαφραγματικής Αναπνοής εφαρμόζονται σε ατομικό αλλά και σε ομαδικό πρόγραμμα.

© Copyright 2017 - Βασιλική Κ. Μαργέτη

built by LeadGen Media