Ανατολής 9-15, Νέα Ιωνία. Τηλ: 210-2797653

Φοβίες

Αρκετά συχνά οι έννοιες των λέξεων «φόβος» και «φοβία» συγχέονται. Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να γίνει ένας σαφής και ξεκάθαρος διαχωρισμός μεταξύ τους.

Ο Φόβος…

 • Είναι ένα συναίσθημα
 • Εκδηλώνεται ως φυσιολογική αντίδραση
 • σε κάποιον υπαρκτό κίνδυνο ή απειλή
 • Είναι λειτουργικός και προστατευτικός, όχι «βλαπτικός»

Η Φοβία…

 • Είναι ο έντονος, παράλογος φόβος για κάτι
 • Δεν έχει λογική εξήγηση
 • Είναι δυσλειτουργική και οδηγεί σε έκπτωση της ποιότητας ζωής
 • Μπορεί να εκδηλωθεί ως:
  • Κοινωνική Φοβία (όταν αισθάνεσαι έντονο και επίμονο φόβο σε κοινωνικές καταστάσεις, έχεις άγχος ή πανικό με αποτέλεσμα να αποφεύγεις δραστηριότητες που σου προκαλούν μεγάλη δυσφορία)
  • Ειδική φοβία (νιώθεις έντονο και μόνιμο φόβο μιας συγκεκριμένης κατάστασης (πχ πτήσης) ή /και αντικειμένου (πχ ένεσης) και επιλέγεις να τα αποφεύγεις)
  • Υποχονδρίαση (ασχολείσαι έντονα με τους φόβους σου ότι μπορεί να πάθεις ή ότι ήδη πάσχεις από μια σοβαρή ασθένεια (πχ AIDS) παρά το γεγονός ότι γιατροί και εξετάσεις διαβεβαιώνουν ότι είσαι υγιής. Ο φόβος αυτός διατηρείται και διαρκεί πάνω από 6 μήνες)
  • Δυσμορφοφοβία (ασχολείσαι διαρκώς με ένα υποτιθέμενο ελάττωμα στην εξωτερική σου εμφάνιση με τρόπο υπερβολικό και επιλέγεις υπερβολικούς τρόπους «απαλλαγής» από αυτό, πχ πλαστική επέμβαση)

 

Αξιοποίησε τη δύναμή σου αντιμετωπίζοντας τη φοβία σου «πρόσωπο με πρόσωπο»!

Έχεις την επιλογή να μην φοβάσαι!

© Copyright 2017 - Βασιλική Κ. Μαργέτη

built by LeadGen Media