Ανατολής 9-15, Νέα Ιωνία. Τηλ: 210-2797653

Λόγοι αύξησης των κρουσμάτων αυτοκτονικότητας

Η σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων των αυτοκτονιών την τελευταία περίοδο είναι σίγουρα κάτι που χρειάζεται να μελετηθεί άμεσα και να προσδιοριστεί με σοβαρότητα. Συνήθως, όταν αναφερόμαστε σε δυσάρεστα φαινόμενα περιοριζόμαστε μόνον στο ορατό αποτέλεσμα και καθυστερούμε ή αναβάλλουμε να ερευνήσουμε την σύνθετη αιτία τους.

Για να εξηγήσουμε λοιπόν τέτοιες πράξεις απελπισίας θα ήταν χρήσιμο να επικεντρωθούμε σε παράγοντες όπως η ψυχική ασθένεια για παράδειγμα η κατάθλιψη που είναι πολύ πιθανό να προυπάρχει και να προκαλεί αυτοκτονικές τάσεις, το οικογενειακό περιβάλλον και οι δυναμικές του, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ζωής και φυσικά, η προσωπικότητα του ατόμου. Όλα αυτά συνθέτουν την πιθανή εξήγηση γιατί κάποιος επιλέγει να δώσει τέλος στη ζωή του. Για το λόγο αυτό είναι ζωτικής σημασίας η ενίσχυση και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης και υποστήριξης ψυχικής υγείας όχι μόνον σε αστικά κέντρα αλλά και στην περιφέρεια για την έγκαιρη αντιμετώπιση οποιασδήποτε μορφής ψυχο-κοινωνικών περιστατικών και φαινομένων.

(Ιανουάριος 2012, ηλεκτρονική εφημερίδα «agriniopress.gr»)

© Copyright 2017 - Βασιλική Κ. Μαργέτη

built by LeadGen Media